ตัวอย่างข้อสอบ

posted on 28 Apr 2008 15:40 by otokung

ASEM มีกี่ประเทศ----35 ประเทศ คือ อาเซียน10+สหภาพยุโรป 25
ผู้นำอัฟกานิสถาน---ฮามิด คาไซ
NAFTA---สหรัฐ แคนาดา เม็กซิโก
Non-Allined Country ---- กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ประเทศที่ติดต่อกับไทยชาติแรก ---- โปรตุเกส (เข้ามาช่วยทำสงครามช่วยไทยรบกับพม่า)
สว. มาจาก --- การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีจำนวน 200 ที่นั่ง
ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ----- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ติมอร์นับถือศาสนาอะไร ----- คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (มีถึง 90% ของประชากรทั้งหมด)
APEC ประกอบด้วย ---- อเมริกา + กลุ่มอาเซียน + เอเชียตะวันออก + ประเทศเขตแปซิฟิก
วันเสียงปืนแตก ---- วันที่รัฐบาลเริ่มใช้กำลังกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
คนที่ยังไม่ได้รับรางวัลแมกไซไซ ---- ชวน หลีกภัย
จุดกำเนิดของการแก้ไข รธน. ----- มาตรา 211 แห่ง รธน. ปี 2534
Plaza Accord ----- ให้ญี่ปุ่นลดค่าเงินเยน
ใครไม่เคยเป็นายกรัฐมนตรี ----- จอมพลประภาส จารุเสถียร
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย หัวเมืองตะวันออก ----- ขึ้นกับเจ้ากรมคลัง
ใครเคยเป็น รมว.คลัง ----- บรรหาร ศิลปอาชา (สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย)
ผู้นำ PLO ----- ยัสเซอร์ อาราฟัต
CIS ----- รัสเซีย
ผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากการเลือกตั้งคนแรก ----- ธรรมนูญ เทียนเงิน (วันที่เลือกตั้ง 10 ธ.ค. 2518 ได้
99,247 คะแนน (13.86%)
ประเทศใดไม่อยู่ในกลุ่มเชลเก้น ------- อังกฤษ
ACD-----Asia Cooperation Dialogue ความร่วมมือเอเชีย
WTO ------- ช่วยแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ
ข้อใดไม่ใช่การรวมกลุ่มทางทหาร ------ ASEAN ที่เหลือเป็นการรวมกลุ่มทางทหารทั้งหมด
หน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ตาม พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545-------กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่องของคุณหญิงจารุวรรณ-------****ปัจจุบันศาล รธน.
ยังไม่ได้ตีความเรื่องตำแหน่งของคุณหญิงจารุวรรณ****นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
ไม่ได้ดำรงตำแหน่งแทนคุณหญิงจารุวรรณ เพราะได้ถอนตัวไปแล้ว****
ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคใด-------ยุคหลังสิ้นสุดสงครามเย็น
ช่วงสงครามเย็นโลกแบ่งเป็น-------2 ขั้ว คือโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์ (ไม่แน่ใจอาจจะเป็น 3 ขั้ว
เพราะตอนหลังขั้วคอมมิวนิสต์แบ่งเป็น รัสเซียกับจีน)

 

ตัวอย่างข้อสอบในปี 2547

1. พรรคไทยรักไทยมีธุรกิจภาคใดสนับสนุนมากที่สุด – การสื่อสารโทรคมนาคม
2. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ – 4 ปี/ครั้ง
3. จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) อยู่พรรค – รีพับลีกัน (Republican)
4. ประเทศไทยมีกี่กระทรวง – 20 กระทรวง
5. กระทรวงใดเป็นกระทรวงใหม่
6. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน – ศ.เสน่ห์ จามริก
7. เลขาธิการสหประชาชาติชาวเอเชีย – อูถั่น(U Thant)
8. ผู้นำคนใดลงจากตำแหน่งหลัง APEC – มหาเธร์ (Mahathir)
9. APEC ครั้งที่ – 11
10. พันธมิตรนอกกลุ่มนาโต้ล่าสุด – ประเทศไทย
11. ผู้นำในภูมิภาคเอเชียคนใดกล้าโต้แย้งสหรัฐ – มหาเธร์ (Mahathir)
12. สงครามล้างเผ่าพันธุ์ในทศวรรษ 1990 – โคโซโว (Kosovo)
13. ประเทศใดขอกลับเข้าเป็นสมาชิกยูเนสโก้ใหม่ – จีน / เยอรมัน [เข้าใจว่าน่าจะเป็นจีน]
14. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ – ญี่ปุ่น
15. อาเซียน+3 คือ – จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
16. ผู้นำหลังมหาเธร์ลงจากตำแหน่ง – บาดาวี (Badawi)
17. ใครเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2004 – ชิลี
18. ศาลไทยมีกี่ระบบ – 4 ระบบ [เข้าใจว่า คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร]
19. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 500 คน [ระบบปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน + ระบบเขตเดียวเบอร์เดียว 400
คน] สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 200 คน
20. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ใน – ศาลยุติธรรม
21. กระทรวงใดลดภาระจากเดิมแล้วตั้งชื่อใหม่
22. อากาศเป็นพิษองค์กรใดรับผิดชอบ
23. ชื่อใหม่ของ 14 ตุลา – 14 ตุลาวันประชาธิปไตย
24. ประเทศไทยมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อใด – ปี 2516
25. ประเทศไทยมีการประชุมสภาเสนาบดีสม่ำเสมอเริ่มเมื่อใด – รัชกาลที่ 5
26. การปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่แบบ – 5แบบ [อะไรบ้าง ???]
27. รัฐธรรมนูญฉบับแรก – 27 มิถุนายน 2475
28. ไปทำพิธีฮัญจ์ที่เมืองใด – เมกกะ (Mecca)
29. กลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้ายของสหรัฐ – อิหร่าน, เกาหลีเหนือ
30. มหาเธร์เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศ – มาเลเชีย
31. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง – ธานินท์ กรัยวิเชียร
[เข้าใจว่าทหารที่ก่อรัฐประหารให้ขึ้นมา] / สัญญา ธรรมศักดิ์ [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา]
/ อานันท์ ปันยารชุน [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535] – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์ผิดหรือเปล่า
หรือตัวเลือกที่ให้มาไม่ครบ]
32. การปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มที่
33. ผู้บริหาร WTO – [ตอนนั้นน่าจะหมายถึง] ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
34. องค์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่กระทรวงใด – กระทรวงการต่างประเทศ / กระทรวงพาณิชย์
[เท่าที่ได้ยินข่าวมาและจำได้น่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์]
35. ธรรมาภิบาลภาษาอังกฤษ คือ – Good Governance
36. ประเทศที่ต่อสู้อิรักร่วมกับสหรัฐ – อังกฤษ
37. ผู้ก่อตั้งองค์กรสันนิบาตชาติ – วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson)
38. ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) คือเรื่องอะไร – เศรษฐกิจ [มีหลักการ 4 ข้อ คือ
Liberalization, Privatization, Deregulation, Regulatory]
39. ประเทศใดเป็นสมาชิกของ WTO อันดับที่147 – จีน
40. ประเทศไทยใช้ระบบการปกครองแบบ – รัฐสภา [ต้องดูโจทย์กับตัวเลือกจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร]
41. ประเทศใดปกครองแบบเผด็จการสังคมนิยม – คิวบา [ปกครองโดยฟิเดล คาสโคร
แต่ตัวผู้นำเขาไม่ยอมรับว่าปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ต่ายโลกเสรีเขาถือว่าเป็นอย่างนั้น] / จีน
[ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันเริ่มหันมาใช้ระบบการค้าเสรีในทางเศรษฐกิจ
แต่ในด้านการเมืองยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยู่] / เกาหลี [ถ้าเป็นเกาหลีใต้ไม่ใช่แน่นอน
แต่ถ้าหมายถึงเกาหลีเหนือ ปัจจุบันปกครองโดย คิมจองอิล เป็นผู้นำสูงสุดคนเดียว
และเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้าย] – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์จริงๆ ถามอย่างไร
และตัวเลือกที่ให้มาไม่ชัดเจน]
42. แนวคิดลัทธิดอมมิวนิสต์ – คาร์ล มาร์ก (Karl Marx)
43. สภาที่ปกครองอิรักตอนนี้ – สภาที่ปรึกษา / ประชาชน / อาวุโส [ไม่รู้เหมือนกัน]
44. “เอื้ออาทร” เรียกอีกอย่างว่า – ประชาสงเคราะห์
45. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีหน้าที่ใด – อภิปรายไม่ไว้วางใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
[ก็น่าจะถูก]
46. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 แตกต่างจากฉบับอื่นยังไง – [เดาว่า]
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และร่างโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
ซึ่งเป็นตัวแลกจากภาคการเมือง ภาคนักวิชาการ และภาคประชาชน
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ
47. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบรัฐบาล
และทำหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างองค์กร
[ปัจจุบันมีการโต้เถียงกันเรื่องว่าศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิตีความเรื่องที่เป็น “ปัญหา” (problem) หรือ
“ข้อขัดแย้ง” (conflict) ระหว่างองค์กรกันแน่ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหากรณีผู้ว่า สตง.
ปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติทั้งสองประเด็น]
48. ตำแหน่งข้าราชการประจำข้อใดเป็นตำแหน่งสูงสุด – ปลัดกระทรวง
49. องค์ประกอบของรัฐตามที่เรียนมา 3 อย่าง คือ – ประชาชน ดินแดน รัฐบาล [บางคำรา: อย่างที่ 4 คือ
อำนาจอธิปไตย]
50. หลักการสำคัญทางรัฐศาสตร์

 


ตัวอย่างข้อสอบในปี 2548
1. ปฏิญญาพุกาม –ไทย กัมพูชา พม่า ลาว [จำง่ายๆ ว่า CML + ไทย]
2. CITES เกี่ยวกับอะไร – พันธุ์พืช + สัตว์ป่าหายาก
3. NATO มีสมาชิก กี่ประเทศ? – 26 ประเทศ / 28 ประเทศ [น่าจะเป็น 26 ประเทศ: อ้างจาก Encyclopaedia
Britannica 2005]
4. นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบัน – บาดาวี (Badawi)
5. การปรับคณะรัฐมนตรีปัจจุบันครั้งที่เท่าไหร่ – ครั้งที่ 10 [คำตอบเป็นเหตุการณ์ตอนนั้น
ปัจจุบันเพิ่งเป็นรัฐบาลทักษิณสมัยที่ 2 ชุดที่ 1]
6. สมาชิกอาเซียน (ASEAN) มีกี่ประเทศ? – 10 ประเทศ [เข้าใจว่าประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste)
ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก]
7. BIMST-EC มีสมาชิกใหม่ 2 ประเทศ คือ – เนปาล ภูฏาน
8. ส่วนประกอบ [หรือองค์ประกอบ] ของรัฐ – ดินแดน ประชากร รัฐบาล อำนาจอธิปไตย
9. รัฐเดี่ยว คือ ลักษณะใด? – รวมศูนย์การปกครอง และมีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียว คือ รัฐบาลกลาง
มีอำนาจสูงสุดโดยใช้อำนาจอธิปไตยทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ได้อย่างเต็มที่
10. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของพรรคการเมือง
11. WTO ที่หารือรอบล่าสุด คือ – รอบโดฮา [เดือนพฤศจิกายน ปี 2001]
12. สนธิสัญญามาสทริกช์ (Maastricht Treaty) – สหภาพยุโรป (EU – European Union)
13. อาเซียน + 3 คือ – จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
14. WTO เกิดที่ไหน ? - - - - โมร็อคโค [ในเดือนเมษายนปี 1994]
15. APEC ประเทศใดไม่ใช่สมาชิก – อุรุกวัย [โปรดดูตัวเลือกประกอบ]
16. IMF ประเทศใดไม่ได้กู้
17. NAFTA (North America Free Trade Agreement) มีประเทศใดบ้าง – สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก
18. การปกครองท้องถิ่นครั้งแรก คือ – สุขาภิบาล
19. การประชุมเสนาบดีสม่ำเสมอเริ่มเมื่อใด – รัชกาลที่ 5
20. One-Stop Service คือ – [เดาว่า] เป็นแนวคิดที่นำมาจากภาคเอกชน ซึ่งในเชิงบริหารรัฐกิจเรียกว่า
“การจัดการสาธารณะสมัยใหม่” (NPM – New Public Management)
21. ประสิทธิภาพการผลิต คือ
22. อมาตยธิปไตย คือ – การปกครองโดยมีระบบข้าราชการเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ
ซึ่งในยุครัฐบาลทหารนั้น ข้าราชการจะเป็นผู้มีอำนาจแท้จริงในเชิงการบริหารงานราชการ
แต่ในเชิงการปกครองประเทศแล้ว รัฐบาลทหารนั้นจะเป็นผู้กุมอำนาจ
ในการปกครองนี้เองที่มีพวกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในงานราชการ เรียกว่า “เทคโนแครต” (Technocrat)
23. บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1) ท่านผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมือง
2) ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และอดีตอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานศาลฎีกา อดีตนายกรัฐมนตรีหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา
และอดีตประธานองคมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์
24. “ทักษิณานุวัตร” นักวิจารณ์คนใดกล่าว – ธีรยุทธ บุญมี [“ทักษิณานุวัตร” (Thaksinization)
แปลตรงตัวได้ความหมายว่า หมุนไปตามทักษิณ เป็นไปตามทักษิณ ทำตาม/ประพฤติตาม/ปฏิบัติตาม รัฐบาลของ
ดร.ทักษิณ ชินวัตร]
25. ประเทศไทยเสนอใครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) – ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
26. การเลือกตั้งของ USA เป็นแบบใด – Electoral Vote
27. ประชาสังคม (Civil Society) คือ [เข้าใจว่าคือ]
ลักษณะสังคมที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในทางการเมือง การออกกฎหมาย การกำหนดนโยบาย
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ฯลฯ
[แนะนำให้ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับประชาสังคม เช่น ของธีรยุทธ บุญมี และคนอื่น]
28. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี - การไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย
หรือปฎิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น -
การปฎิบัติหรือละเลยไม่ปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม
ไม่ว่าการนั่นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม – กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
2) จัดทำรายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา
[ดูได้จากโฆษณาของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งมีอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น
presenter หรืออ่านเพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th]
29. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ – [ต้องดูตัวเลือก เพราะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีดังนี้ 1)
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 3) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, 4)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 5) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ 6)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โปรดดู รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปีพุทธศักราช
2540]
30. สภาที่ประชาชนทั่วไป 99 คน ให้คำแนะนำต่อรัฐบาลคือ – สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
31. บทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
32. สิทธิใหม่ตามรัฐธรรมนูญ – ประชาชน 50,000
คนเข้าชื่อถอดถอนข้าราชการระดับสูงหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวเลือกนี้หรือไม่
โปรดดูตัวเลือกประกอบ]
33. การปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี – ฝรั่งเศส
34. การทุจริตใดที่ประชาชนเรียกร้องให้ตรวจสอบแต่ได้ระงับการดำเนินงานไปแล้ว – ทุจริตคลองด่าน
35. กรุงเทพฯโพลช่วงเดือนตุลาคมเรื่องใด – การเมือง การเลือกตั้ง
36. กรุงเทพฯโพลสำรวจวัยรุ่นชอบพูดคุยเรื่องใด – กิน เที่ยว ช็อปปิ้ง
37. อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งเมื่อใด สมาชิกก่อตั้งกี่ประเทศ – ก่อตั้งในปี 1967
โดยประกอบด้วยสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และประเทศไทย
38. ปัจจุบันสหภาพยุโรป (EU) มีสมาชิกกี่ประเทศ – 25 ประเทศ
39. วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันอะไร – April’s fool day หรือ All fool’s day แปลภาษาไทยว่า
“วันเมษาคนโง่” [ข้อสอบถามอย่างนี้จริงๆ เหรอ เพราะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันอะไรอย่างอื่นอีก]
40. ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) ไม่เกี่ยวกับอะไร – [ต้องดูตัวเลือก
เพราะฉันทามติวอชิงตันมีหลักการ 4 ข้อ คือ Liberalization, Privatization, Deregulation, Regulatory]
41. วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ไม่ได้เกี่ยวกับอะไร
42. อะไรที่ไม่มีในการจัดระเบียบการปกครองราชการ – ตำบล หมู่บ้าน
43. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีหน้าที่ใด – อภิปรายไม่ไว้วางใจ
44. ศาลมีกี่ระบบ – 4 ระบบ คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ
45. ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสังกัด – ศาลยุติธรรม
46. ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติคานอำนาจกันตามรัฐธรรมนูญอย่างไร –
รัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร
47. การที่รัฐบาลยกเลิกบริการรถเมล์ปรับอากาศ ขัดหลักอะไร
48. พจนานุกรม ที่บัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ของวัยรุ่น เป็นของสำนักพิมพ์ใด – มติชน
49. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิก OPEC – บรูไน [โปรดดูตัวเลือกประกอบ]
50. ข้อใดไม่ใช่ทบวงชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ (UN) – [ต้องดูตัวเลือก
เพราะทบวงชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ
มีดังนี้ 1) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO - International Labour Organisation), 2)
องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO - Food and Agriculture Organization of the United
Nations), 3) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ (UNESCO - United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), 4) องค์การอนามัยโลก (WHO - World Health
Organization), 5) ธนาคารโลก (World Bank) และ 6) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF - International
Monetary Fund): อ้างจาก Encyclopaedia Britannica 2005 และโปรดเข้าเว็บไซต์ www.un.org]
51. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 มีความแตกต่างอย่างไร
52. ประชาธิปไตย – [ไม่รู้ว่าโจทย์จริงๆ ถามว่าอะไรไม่ชัดเจน] Democracy มาจากคำ 3 คำ คือ Demos (ปวงชน
= การปกครองของประชาชน) + Kratein (ปกครอง = การปกครองโดยประชาชน) + Kratos (อำนาจ =
การปกครองเพื่อประชาชน)
53. ประเทศไทยและจีนเริ่มความสัมพันธ์ตอนไหน – เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จากการ “จิ้มก้อง”
หรือส่งบรรณาการ หลักฐาน คือ พวกเครื่องชามสังคโลก แต่ความสัมพันธ์ในยุคสมัยใหม่นั้นเริ่มตั้งแต่ 1
กรกฎาคม 2518 จากการที่อดีตรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อเข้าพบท่านประธานเหมาเจ๋อตง)
54. 9/11 ปีใด – 2001 เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายใช้เครื่องบิน 4 ลำพุ่งชนสถานที่สำคัญต่างๆ
ของสหรัฐ
โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้ วันที่ 11 กันยายน 2001 เวลา 8.46 น. (เวลาในท้องถิ่น)
ผู้ก่อการร้ายได้ขับเครื่องบินลำแรกจากบอสตันพุ่งเข้าชนตึกด้านทิศเหนือของ World Trade Center
ในกรุงนิวยอร์ก อีกประมาณ 15 นาทีต่อมา เครื่องบินลำที่ 2 จากบอสตันเช่นกัน พุ่งเข้าชนตึกด้านทิศใต้ของ
World Trade Center
โครงสร้างของอาคารทั้งสองเสียหายอย่างหนักเนื่องจากผลของการพุ่งชนและไฟที่ปะทุขึ้นมาในตัวอาคาร เวลา
9.40 น. เครื่องบินลำที่ 3 จากเขตวอชิงตัน ดี.ซี. พุ่งเข้าชนด้านทิศตะตกเฉียงใต้ของเพนตากอน
(ที่ทำการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ) ซึ่งตั้งอยู่นอกตัวเมือง ทำให้ส่วนนั้นของโครงสร้างระเบิดและไฟไหม้
ในเวลาช่วงชั่วโมงต่อมา เครื่องบินลำที่ 4 จากนิวอาร์ก รัฐนิวเจอร์ซี
พุ่งตกลงในเขตชนบทของรัฐเพนซิลเวเนีย
หลังจากผู้โดยสารของเครื่องบินลำดังกล่าวได้แจ้งเหตุการณ์นั้นทางมือถือเพื่อพยายามหาทางจัดการกับผู้ก่อก

ารร้าย
55. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันฉบับที่เท่าใด – ฉบับที่ 9 (2545-2549)
56. จังหวัดใดบ้างใช้กฎหมายอิสลาม – ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล

เพิ่มเติบแนวข้อสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2549
สอบเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

1. นายกรัฐมนตรีคนใด ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด และ สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตามลำดับ
- จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ นายทวี บุณยเกตุ
2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรก ที่มาจากการเลือกตั้งครั้ง คือ
- นาย ธรรมนูญ เทียนเงิน
3. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทย คือ
- เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
4. ข้อตกลงเชงเก้น ไม่เกี่ยวกับประเทศใด
- อังกฤษ
5. Eu มีกี่ประเทศ
- 25 ประเทศ
6. ASEM มี่กี่ประเทศ
- 25 ประเทศ
7. CIS ประเทศใดเป็นสมาชิก
- รัสเซีย
8. ข้อใดไม่เป็นองค์การความร่วมมือทางทหาร
- ASEAN
9. ใครเป็นประธานาธิบดีของ อัฟกานิสถาน
- คามิด กัรซัย
10. ใครเป็นผู้นำปาเลสไตน์ที่เพิ่งเสียชีวิตไป
- ยัสเซอร์ อาราฟัด
11. Plaza Accord 1985 ก่อให้เกิดผลอย่างไร
- เพิ่มค่าเงินเยินญี่ปุ่น
12. คาร์ล มาร์ค กะ ฟรีดริช เองเกล มีความหวังว่าสิ่งใดจะหมดไป
- ระบบทุนนิยมเสรี
13. การปกครองประชาธิปไตยสมัยใหม่ในญี่ปุ่นเริ่มจากเหตุการณ์ใด
- หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
14. ใครไม่เคยได้รับรางวัลแม๊กไซไซ
- นายชวน หลีกภัย
15. สงครามเย็นเริ่มจากเหตุการณ์ใด
- หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
16. องค์กรใดมีอำนาจตรวจสอบการเข้ามาใช้อำนาจรัฐ
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง
17. ในสงครามเย็น โลกแบ่งเป็นกี่ขั้ว
- 2 ขั้ว
18. โลกยุคปัจจุบัน เรียกว่าโลกยุคใด
- โลกยุคหลังสงครามเย็น
19. สว. มาจาก
- การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีจำนวน 200 คน
20. คณะรัฐมนตรีมีทั้งหมดกี่คน
- 36 คน
21. ASEAN + 3 มีประเทศใดบ้าง
- จีน + เกาหลีใต้ + ญี่ปุ่น
22. APEC ประกอบด้วยกลุ่มประเทศใดบ้าง
- เอเชียตะวันออก + อเมริกา + อาเซียน + แปซิฟิค
23. ใครไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี
- จอมพลประภาส จารุเสถียร
24. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
25. ปัจจุบัน ประชากรมีแนวโน้มอย่างไร
- ผู้สูงอายุมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้น
26. ทำไม ถึงมีแนวโน้มอย่างนั้น
- วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์เจริญขึ้น
27. การเซ็นสัญญาสงบศึกปี 1815 ที่เวียนนา เนื่องจากเหตุการณ์ใด
- สงครามนโปเลียน
28. ใครเคยเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- บรรหาร ศิลปอาชา
29. Non – alignment country หมายถึงอะไร
- กลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
30. นายกรัฐมนตรีคนใด ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อน
- มรว. เสนีย์ ปราโมช
31. ประชุมสุดยอด EAS เดือนธันวาคม 2548 จะจัดที่เมืองใด
- กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
32. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ คนแรกที่เป็นชาวเอเชีย
- อู ถั่น
33. ใครเป็นผู้ควบคุมหัวเมืองตะวันออก สมัยอยุธยา
- เสนาบดีกรมคลัง
34. ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
35. ACD ย่อมาจากอะไร
- ASIA Cooperation Dialogue
36. อเมริกาโจมตีอิรัก เมื่อใด
- มีนาคม 2546
37. ข้อใดอธิบายประชาธิปไตยได้ดีที่สุด
- เป็นระบอบการปกครองของรัฐชาติสมัยใหม่
38. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
39. วันเสียงปืนแตก หมายถึงวันใด
- วันที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเปิดฉากโจมตีรัฐบาล
40. ติมอร์ ตะวันออก นับถือศาสนาใด
- ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
41. สำนักงบประมาณ สังกัดหน่วยงานใด
- สำนักนายกรัฐมนตรี
42. ชาติใดที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยาชาติแรก
- โปรตุเกส
43. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540
- รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2539
44. NAFTA มีประเทศใดบ้าง
- อเมริกา แคนาดา เม๊กซิโก
45. ข้อใดเป็นหลักขององค์การ WTO
- แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ
44. NAFTA มีประเทศใดบ้าง
- อเมริกา แคนาดา เม๊กซิโก
46. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณหญิงจารุวรรณ
-
47. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองไทย
-
48. รมต. ยุบคมนาคม ขัดหลักใด
-
49. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรัฐสภาอังกฤษ
-

50. ใครไม่เคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
-
51. Power corrupts : absolute power corrupts absolutely : Lord Acton
เป็นการสนับสนุนแนวคิดการปกครองแบบใด
-
52. การบริหารราชการแบบบูรณาการ มีเป้าหมายอย่างไร
-
53. ประชาสังคม คือ
-
54. วิกฤตการณ์ เศรษฐกิจ 2540 ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใด
-
55. การส่งทูตไปประจำประเทศเริ่มครั้งแรกสมัยใด
-
56. กรมใด ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่
-
57. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งมาจากกรมใด
-

58. ข้อใดเป็นข้าราชการประจำ
-
59. หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมข้าราชการ
-
60. พระราชบัญญัติ 2545 ว่าด้วยการบริหารราชการ มีหลักการใด
-
61. จงบอกข้อแตกต่างระหว่าง ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล
-

ข้อสอบตรง ปีการศึกษา 2550 โดย
K-K

1. ด.ร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปัจจุบัน?
- เป็นเลขา UNCTAD
2. สภานิติบัญญัติ มีทั้งหมดกี่คน
- 242 คน (แต่ให้มีได้ไม่เกิน 250 คน)
3. ประธานสภานิติบัญญัติ
- นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
3. ประธานสภาคนแรก
- เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพ หัสดิน)
4. ธรรมศาสตร์ก่อตั้งปี
- 2477 , ปรีดี พนมยงค์
5. ไม่ใช่องค์กรปกครองท้องถิ่น
- นครสุวรรณภูมิ
6. ค.ต.ส.
- คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
7.รัฐเดี่ยว
- เยอรมันนี
8. คณะมนตรีความมั่นคงถาวร
- อเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส จีน
9. ข้อใดกล่าวถึงนายปรีดี พนมยงค์ ได้ถูกต้อง
-
10. นโยบาย 4 ป. ของ สุรยุทธ์ จุลานนท์
- ประหยัด ประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส
11. สำนักงานเลขาธิการอาเซียน อยู่ที่
- อินโดนีเซีย (กรุงจาการ์ต้า)
12. โนเบลสาขาสันติภาพ ของปีนี้ (49)
- นาย มูฮัมหมัด ยูนุส
13. การประชุม อาเซียน 2006 ที่ไหน
- ฟิลิปปินส์
14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน
- ฉบับที่ 10 (พ.ศ อะไร ถึง พ.ศ อะไร)
15. การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบแรกของไทย
- สุขาภิบาล
16. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ดำรงตำแหน่งอะไร ใน ครม. ชุด สุรยุทธ์ จุลานนท์
- รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการทรวงการคลัง
17. กระทรวงที่เกิดใหม่หลังการปฏิรูปกระทรวงเมื่อ พ.ศ 2545
-
18. พรบ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานใดเกิดใหม่
-
19. เขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาลุ่มแม่นำน่าน
-
20. ประเทศที่โปร่งใส มากที่สุดในโลก
-
21. ประเทศใด ที่ใช้ดัชนีวัดความสุข
- ภูฏาน
22. กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมดกี่เขต
- 50 เขต
23.องค์กรอิสระตาม รธน.2540 ที่ปัจจุบันขณะนี้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
-
24. การจัดทำแผน(อะไรซักอย่างของราชการ) มีระยะเวลาดำเนินแผน กี่ปี
-
25. ประธาน กกต.
- อภิชาต สุขัคคานนท์
26. เลขา ยูเอ็น ชาวเอเชีย คนแรก
- นาย อูถั่น
27. นาย บันคีมุน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของเกาหลีใต้
28. นายกที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในช่วง พ.ศ.2475-2500
-
29. รัฐธรรมนูญที่มีการใช้ยาวนานต่อเนื่องมากที่สุด เป็นฉบับ พ.ศ อะไร
-2475
30. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 49 มีกี่มาตรา
- 39 มาตรา
40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติ และรัฐประหาร
-
41. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ หลักสามัคคีธรรม
-
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด อนุรักษ์นิยม
-
43. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในทางรัฐศาสตร์แล้วถือว่าเป็นการกระทำแบบใด
-รัฐประหาร
44. ผู้นำกลุ่ม อัลกอ อิดะห์
- อูซามะ บินลาเดน
45. ชาตินิยม เกิดความนิยมในสมัย
- จอมพล ป. พิบูลสงคราม
46. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ของอังกฤษ
- นายกปัจจุบันคือนายโทนี่ แบล์ อยู่พรรคคอนเซอร์เวตีฟ (ความจริงต้องพรรค เลเบอร์)
47. ตาม รธน. ฉบับ 2540 กำหนดไว้ว่า
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน และวุฒิสภา 200 คน
48. ผู้นำ มาเลเซีย ที่อยู่นานที่สุดหลังจาก มาเล ได้รับเอกราช
-
49. องค์กรที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบัน ของกลุ่มชาวมุสลิม
-
50. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศพม่า
-
51. ผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
- ซัยยิด ฮะซันห์
52. อะไรที่ไม่เคยมีในสมัยรัชกาลที่ 5
- กบฏผู้มีบุญทางภาคอีสานและสนธิสัญญาเบาริ่ง
53. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ นายก สุรยุทธ์ จุลานนท์
-
54. ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย มี่กี่จังหวัด(คน)
- 75 คน (สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
55. หลักการที่สำคัญ ของการบริหารรัฐกิจ
-
56. Public Administration เป็นของใคร
-วูดโรว์ วิลสัน
57. การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันเรื่องใด
-
58. ใครไม่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในสภานิติบัญญัติ จากตัวแทนพรรคต่างๆ
-
59. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีหลักอะไรบ้าง
- มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีเงื่อนไข และแนวทางการปฏิบัติ
60. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน (ที่มันมีพวก ก.พ / ก.ย อะไรซักอย่าง)
-

 ข้อสอบตรง รัฐศาสตร์ 51

1.แกนนำ นปก ที่นำด้านแรงงานคือใคร
2.นายกที่ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ เหมือนนายกทักษิณ คือใคร
3. E- government ย่อมาจากอะไร
4.ข้อนี้ให้เรียงลำดับ ก่อน- หลัง นายกรัฐมนตรี น้องๆ ก็จำๆมาว่าใครดำรงตำเเหน่งห่อนใคร อะไรอย่างนี้
5.รธน.ที่เริ่มมีประชามติครั้งแรก
6.รธน.ที่มีตุลาการรัฐธรรมนูญครั้งแรก
7.เมืองหลวงใหม่ แตรา จายาอยู่ในประเทศอะไร
8.ชื่อผู้นำมาเลคนแรก
9.ผู้นำจิตวิญญาณของอิหร่านคือใคร
10มหาลัยที่อามาดิเนจาดไปกล่าวคือมหาลัยอะไร
11.สุรยุทธ์ไม่เคยดำรงตำเเหน่งอะไร (ตอนนั้นมันอินเทรนอ่ะน่ะ ข่าวนี้ออกเเนวประวัติบุคคลอ่ะ)
12.หลักพื้นฐานแห่งรัฐไม่มีเรื่องใด
13.รัฐประหารข้อใดถูกต้อง (อันนี้ก็อ่านมานิดนึง ว่ามีครั้งไหนบ้าง อ่านที่สำคัญๆ อย่าง รสช, 19 กันยา)
14.องค์กรใดที่ไทย ไม่ได้เป็นสมาชิก (จำช้อยกันไม่ค่อยได้เลย -*- ตัดเหลือ GMT กะ GMS อ่ะ)
15.อาเซียน + 3มีประเทศอะไรบ้าง
16.ความร่วมมือแม่น้ำโขงมีกี่ประเทศ อะไรบ้าง
17.อาเซียนครั้งต่อไป (ปัจจุบัน) ใครเป็นเลขาธิการ เเละ จะจัดขึ้นที่ประเทศอะไร
18.อาเซียนครบรอบกี่ปี ในวันที่เท่าไหร่
19.องค์กรที่มีคนไทยทำงานระดับสูงขณะนี้ (ขณะนั้น มีเเค่ ศุภชัย ที่ทUNCTAD มีสุรินทร์หลอก เเต่ตอนนี้ไม่หลอกเเล้ว เพราะดำรงตำเเหน่งเเล้ว)
20.รัฐมนตรีที่แก่ที่สุด ในรัฐบาลขิงแก่
21.ชาติใดไม่ใช่ชาติอาหรับ (น้องดูประเทศเเถวตะวันออกกลาง ประเทศไรที่ไม่ใช่อาหรับอ่ะ)
22.ข้อใดไม่อยู่ในองค์กรณ์อิสระ รธน (ฉบับปัจจุบัน มีอยู่เเต่ 4 องค์กรอ่ะ)
23.ข้อใดไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการสรรหา
24เหต์การณ์ความไม่สงบในพม่าเคยเกิดครั้งแรกเมื่อไหร่
25.ประเทศใดไม่ได้ก่อตั้ง ASEAN
26. ประเทศใด ทำ FTA กับไทย โยตรงบ้าง
27.ประเทศใดปกครองโดยสุลต่าน
28.ประเทศที่ไม่เคยมีผู้นำผู้หญิง
29. การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเยอะที่สุด (อ๊า ?? -*- โจทย์ทำพี่งง เดวหาให้ใหม่น่ะ)
30.เริ่มการกระจายอำนาจครั้งแรกในสมัยใด
31.ข้อใดถุกต้องเกี่ยวกับรธน (อ่าน รธน กันมาบ้างง ที่สำคัญๆๆอ่ะ)
32.ข้อนี้จำโจทย์ไม่ได้ประมาณว่า รธนที่มาจากการรัฐประหาร 2502
33. รมต.ที่โดน5% ลาออกคนแรก
34.รธนที่ใช้นานที่สุดในปี
35รธนฉบับไหนที่ให้สิทธิพิเศษกับนายก
36.ไม่ใช่การกระจายอำนาจคือ การปกครองส่วนใด
37.รธนที่มี สส สว ครั้งแรก
38 ระบบ 4 แท่งที่เปลี่ยนจากระบบซี
39การศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ปี
40.อิสลามใหญ่ที่สุดในoic
41.ศาลประกอบด้วยศาลไร
42.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน
43.ปากี-อินเดีย มีปัญหาเรื่อง
44.ประเทศใดไม่มีking
45ประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจดี
46ผู้นำคนแรก usa
47สำนักนายกเทียบเท่า
48.รธน ไหนวางแผนอย่างรอบคอบ
49ค.ล้มเหลวของตลาดคือ
50.แบบใดที่รัฐควรเข้าไปแทรกแซง
51.กลไกตลาดคือ
52คนไทยมาจากจีนเชือ่หรือไม่
53.asean community คือ
54จำโจทย์ไม่ได้ มันเกี่ยวกับหลังรัฐกิจอ่า............ที่ช้อยมีแบบ มนุษยสัมพัน อะไรประมานนั้น
55ธรรมนูญใช้ครั้งแรกในปี
56.องค์กรเกี่ยวกับนิวเคลียร์
57 ระบบสองสภาเริ่มในปี
58 แนวนโยบายเเห่งรัฐ ระบุในรัฐธรรมนูญฉบับปี
59ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าสุดๆ เรียกตามปรัชญาไรได้

หมายเหตุ เป็นการรวบรวมข้อสอบจากเวบบอร์ดคณะรัฐศาสตร์ ...
น้องๆควรตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบอีกครั้งนะ...เพราะไม่ได้เป็นการเฉลย
แต่เป็นการตอบข้อสอบของน้องๆที่เคยสอบตรง นำประสบการณ์ในการสอบมานำเสนอ
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวของน้องๆรุ่นต่อๆไป...