ตัวอย่างข้อสอบ

posted on 28 Apr 2008 15:40 by otokung

ASEM มีกี่ประเทศ----35 ประเทศ คือ อาเซียน10+สหภาพยุโรป 25
ผู้นำอัฟกานิสถาน---ฮามิด คาไซ
NAFTA---สหรัฐ แคนาดา เม็กซิโก
Non-Allined Country ---- กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ประเทศที่ติดต่อกับไทยชาติแรก ---- โปรตุเกส (เข้ามาช่วยทำสงครามช่วยไทยรบกับพม่า)
สว. มาจาก --- การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีจำนวน 200 ที่นั่ง
ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ----- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ติมอร์นับถือศาสนาอะไร ----- คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (มีถึง 90% ของประชากรทั้งหมด)
APEC ประกอบด้วย ---- อเมริกา + กลุ่มอาเซียน + เอเชียตะวันออก + ประเทศเขตแปซิฟิก
วันเสียงปืนแตก ---- วันที่รัฐบาลเริ่มใช้กำลังกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
คนที่ยังไม่ได้รับรางวัลแมกไซไซ ---- ชวน หลีกภัย
จุดกำเนิดของการแก้ไข รธน. ----- มาตรา 211 แห่ง รธน. ปี 2534
Plaza Accord ----- ให้ญี่ปุ่นลดค่าเงินเยน
ใครไม่เคยเป็นายกรัฐมนตรี ----- จอมพลประภาส จารุเสถียร
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย หัวเมืองตะวันออก ----- ขึ้นกับเจ้ากรมคลัง
ใครเคยเป็น รมว.คลัง ----- บรรหาร ศิลปอาชา (สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย)
ผู้นำ PLO ----- ยัสเซอร์ อาราฟัต
CIS ----- รัสเซีย
ผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากการเลือกตั้งคนแรก ----- ธรรมนูญ เทียนเงิน (วันที่เลือกตั้ง 10 ธ.ค. 2518 ได้
99,247 คะแนน (13.86%)
ประเทศใดไม่อยู่ในกลุ่มเชลเก้น ------- อังกฤษ
ACD-----Asia Cooperation Dialogue ความร่วมมือเอเชีย
WTO ------- ช่วยแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ
ข้อใดไม่ใช่การรวมกลุ่มทางทหาร ------ ASEAN ที่เหลือเป็นการรวมกลุ่มทางทหารทั้งหมด
หน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ตาม พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545-------กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่องของคุณหญิงจารุวรรณ-------****ปัจจุบันศาล รธน.
ยังไม่ได้ตีความเรื่องตำแหน่งของคุณหญิงจารุวรรณ****นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
ไม่ได้ดำรงตำแหน่งแทนคุณหญิงจารุวรรณ เพราะได้ถอนตัวไปแล้ว****
ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคใด-------ยุคหลังสิ้นสุดสงครามเย็น
ช่วงสงครามเย็นโลกแบ่งเป็น-------2 ขั้ว คือโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์ (ไม่แน่ใจอาจจะเป็น 3 ขั้ว
เพราะตอนหลังขั้วคอมมิวนิสต์แบ่งเป็น รัสเซียกับจีน)

 

ตัวอย่างข้อสอบในปี 2547

1. พรรคไทยรักไทยมีธุรกิจภาคใดสนับสนุนมากที่สุด – การสื่อสารโทรคมนาคม
2. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ – 4 ปี/ครั้ง
3. จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) อยู่พรรค – รีพับลีกัน (Republican)
4. ประเทศไทยมีกี่กระทรวง – 20 กระทรวง
5. กระทรวงใดเป็นกระทรวงใหม่
6. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน – ศ.เสน่ห์ จามริก
7. เลขาธิการสหประชาชาติชาวเอเชีย – อูถั่น(U Thant)
8. ผู้นำคนใดลงจากตำแหน่งหลัง APEC – มหาเธร์ (Mahathir)
9. APEC ครั้งที่ – 11
10. พันธมิตรนอกกลุ่มนาโต้ล่าสุด – ประเทศไทย
11. ผู้นำในภูมิภาคเอเชียคนใดกล้าโต้แย้งสหรัฐ – มหาเธร์ (Mahathir)
12. สงครามล้างเผ่าพันธุ์ในทศวรรษ 1990 – โคโซโว (Kosovo)
13. ประเทศใดขอกลับเข้าเป็นสมาชิกยูเนสโก้ใหม่ – จีน / เยอรมัน [เข้าใจว่าน่าจะเป็นจีน]
14. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ – ญี่ปุ่น
15. อาเซียน+3 คือ – จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
16. ผู้นำหลังมหาเธร์ลงจากตำแหน่ง – บาดาวี (Badawi)
17. ใครเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2004 – ชิลี
18. ศาลไทยมีกี่ระบบ – 4 ระบบ [เข้าใจว่า คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร]
19. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 500 คน [ระบบปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน + ระบบเขตเดียวเบอร์เดียว 400
คน] สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 200 คน
20. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ใน – ศาลยุติธรรม
21. กระทรวงใดลดภาระจากเดิมแล้วตั้งชื่อใหม่
22. อากาศเป็นพิษองค์กรใดรับผิดชอบ
23. ชื่อใหม่ของ 14 ตุลา – 14 ตุลาวันประชาธิปไตย
24. ประเทศไทยมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อใด – ปี 2516
25. ประเทศไทยมีการประชุมสภาเสนาบดีสม่ำเสมอเริ่มเมื่อใด – รัชกาลที่ 5
26. การปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่แบบ – 5แบบ [อะไรบ้าง ???]
27. รัฐธรรมนูญฉบับแรก – 27 มิถุนายน 2475
28. ไปทำพิธีฮัญจ์ที่เมืองใด – เมกกะ (Mecca)
29. กลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้ายของสหรัฐ – อิหร่าน, เกาหลีเหนือ
30. มหาเธร์เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศ – มาเลเชีย
31. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง – ธานินท์ กรัยวิเชียร
[เข้าใจว่าทหารที่ก่อรัฐประหารให้ขึ้นมา] / สัญญา ธรรมศักดิ์ [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา]
/ อานันท์ ปันยารชุน [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535] – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์ผิดหรือเปล่า
หรือตัวเลือกที่ให้มาไม่ครบ]
32. การปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มที่
33. ผู้บริหาร WTO – [ตอนนั้นน่าจะหมายถึง] ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
34. องค์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่กระทรวงใด – กระทรวงการต่างประเทศ / กระทรวงพาณิชย์
[เท่าที่ได้ยินข่าวมาและจำได้น่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์]
35. ธรรมาภิบาลภาษาอังกฤษ คือ – Good Governance
36. ประเทศที่ต่อสู้อิรักร่วมกับสหรัฐ – อังกฤษ
37. ผู้ก่อตั้งองค์กรสันนิบาตชาติ – วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson)
38. ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) คือเรื่องอะไร – เศรษฐกิจ [มีหลักการ 4 ข้อ คือ
Liberalization, Privatization, Deregulation, Regulatory]
39. ประเทศใดเป็นสมาชิกของ WTO อันดับที่147 – จีน
40. ประเทศไทยใช้ระบบการปกครองแบบ – รัฐสภา [ต้องดูโจทย์กับตัวเลือกจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร]
41. ประเทศใดปกครองแบบเผด็จการสังคมนิยม – คิวบา [ปกครองโดยฟิเดล คาสโคร
แต่ตัวผู้นำเขาไม่ยอมรับว่าปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ต่ายโลกเสรีเขาถือว่าเป็นอย่างนั้น] / จีน
[ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันเริ่มหันมาใช้ระบบการค้าเสรีในทางเศรษฐกิจ
แต่ในด้านการเมืองยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยู่] / เกาหลี [ถ้าเป็นเกาหลีใต้ไม่ใช่แน่นอน
แต่ถ้าหมายถึงเกาหลีเหนือ ปัจจุบันปกครองโดย คิมจองอิล เป็นผู้นำสูงสุดคนเดียว
และเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้าย] – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์จริงๆ ถามอย่างไร
และตัวเลือกที่ให้มาไม่ชัดเจน]
42. แนวคิดลัทธิดอมมิวนิสต์ – คาร์ล มาร์ก (Karl Marx)
43. สภาที่ปกครองอิรักตอนนี้ – สภาที่ปรึกษา / ประชาชน / อาวุโส [ไม่รู้เหมือนกัน]
44. “เอื้ออาทร” เรียกอีกอย่างว่า – ประชาสงเคราะห์
45. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีหน้าที่ใด – อภิปรายไม่ไว้วางใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
[ก็น่าจะถูก]
46. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 แตกต่างจากฉบับอื่นยังไง – [เดาว่า]
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และร่างโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
ซึ่งเป็นตัวแลกจากภาคการเมือง ภาคนักวิชาการ และภาคประชาชน
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ
47. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบรัฐบาล
และทำหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างองค์กร
[ปัจจุบันมีการโต้เถียงกันเรื่องว่าศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิตีความเรื่องที่เป็น “ปัญหา” (problem) หรือ
“ข้อขัดแย้ง” (conflict) ระหว่างองค์กรกันแน่ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหากรณีผู้ว่า สตง.
ปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติทั้งสองประเด็น]
48. ตำแหน่งข้าราชการประจำข้อใดเป็นตำแหน่งสูงสุด – ปลัดกระทรวง
49. องค์ประกอบของรัฐตามที่เรียนมา 3 อย่าง คือ – ประชาชน ดินแดน รัฐบาล [บางคำรา: อย่างที่ 4 คือ
อำนาจอธิปไตย]
50. หลักการสำคัญทางรัฐศาสตร์

 


ตัวอย่างข้อสอบในปี 2548
1. ปฏิญญาพุกาม –ไทย กัมพูชา พม่า ลาว [จำง่ายๆ ว่า CML + ไทย]
2. CITES เกี่ยวกับอะไร – พันธุ์พืช + สัตว์ป่าหายาก
3. NATO มีสมาชิก กี่ประเทศ? – 26 ประเทศ / 28 ประเทศ [น่าจะเป็น 26 ประเทศ: อ้างจาก Encyclopaedia
Britannica 2005]
4. นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบัน – บาดาวี (Badawi)
5. การปรับคณะรัฐมนตรีปัจจุบันครั้งที่เท่าไหร่ – ครั้งที่ 10 [คำตอบเป็นเหตุการณ์ตอนนั้น
ปัจจุบันเพิ่งเป็นรัฐบาลทักษิณสมัยที่ 2 ชุดที่ 1]
6. สมาชิกอาเซียน (ASEAN) มีกี่ประเทศ? – 10 ประเทศ [เข้าใจว่าประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste)
ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก]
7. BIMST-EC มีสมาชิกใหม่ 2 ประเทศ คือ – เนปาล ภูฏาน
8. ส่วนประกอบ [หรือองค์ประกอบ] ของรัฐ – ดินแดน ประชากร รัฐบาล อำนาจอธิปไตย
9. รัฐเดี่ยว คือ ลักษณะใด? – รวมศูนย์การปกครอง และมีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียว คือ รัฐบาลกลาง
มีอำนาจสูงสุดโดยใช้อำนาจอธิปไตยทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ได้อย่างเต็มที่
10. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของพรรคการเมือง
11. WTO ที่หารือรอบล่าสุด คือ – รอบโดฮา [เดือนพฤศจิกายน ปี 2001]
12. สนธิสัญญามาสทริกช์ (Maastricht Treaty) – สหภาพยุโรป (EU – European Union)
13. อาเซียน + 3 คือ – จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
14. WTO เกิดที่ไหน ? - - - - โมร็อคโค [ในเดือนเมษายนปี 1994]
15. APEC ประเทศใดไม่ใช่สมาชิก – อุรุกวัย [โปรดดูตัวเลือกประกอบ]
16. IMF ประเทศใดไม่ได้กู้
17. NAFTA (North America Free Trade Agreement) มีประเทศใดบ้าง – สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก
18. การปกครองท้องถิ่นครั้งแรก คือ – สุขาภิบาล
19. การประชุมเสนาบดีสม่ำเสมอเริ่มเมื่อใด – รัชกาลที่ 5
20. One-Stop Service คือ – [เดาว่า] เป็นแนวคิดที่นำมาจากภาคเอกชน ซึ่งในเชิงบริหารรัฐกิจเรียกว่า
“การจัดการสาธารณะสมัยใหม่” (NPM – New Public Management)
21. ประสิทธิภาพการผลิต คือ
22. อมาตยธิปไตย คือ – การปกครองโดยมีระบบข้าราชการเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ
ซึ่งในยุครัฐบาลทหารนั้น ข้าราชการจะเป็นผู้มีอำนาจแท้จริงในเชิงการบริหารงานราชการ
แต่ในเชิงการปกครองประเทศแล้ว รัฐบาลทหารนั้นจะเป็นผู้กุมอำนาจ
ในการปกครองนี้เองที่มีพวกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในงานราชการ เรียกว่า “เทคโนแครต” (Technocrat)
23. บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1) ท่านผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมือง
2) ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และอดีตอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานศาลฎีกา อดีตนายกรัฐมนตรีหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา
และอดีตประธานองคมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์
24. “ทักษิณานุวัตร” นักวิจารณ์คนใดกล่าว – ธีรยุทธ บุญมี [“ทักษิณานุวัตร” (Thaksinization)
แปลตรงตัวได้ความหมายว่า หมุนไปตามทักษิณ เป็นไปตามทักษิณ ทำตาม/ประพฤติตาม/ปฏิบัติตาม รัฐบาลของ
ดร.ทักษิณ ชินวัตร]
25. ประเทศไทยเสนอใครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) – ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
26. การเลือกตั้งของ USA เป็นแบบใด – Electoral Vote
27. ประชาสังคม (Civil Society) คือ [เข้าใจว่าคือ]
ลักษณะสังคมที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในทางการเมือง การออกกฎหมาย การกำหนดนโยบาย
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ฯลฯ
[แนะนำให้ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับประชาสังคม เช่น ของธีรยุทธ บุญมี และคนอื่น]
28. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี - การไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย
หรือปฎิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น -
การปฎิบัติหรือละเลยไม่ปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม
ไม่ว่าการนั่นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม – กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
2) จัดทำรายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา
[ดูได้จากโฆษณาของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งมีอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น
presenter หรืออ่านเพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th]
29. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ – [ต้องดูตัวเลือก เพราะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีดังนี้ 1)
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 3) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, 4)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 5) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ 6)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โปรดดู รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปีพุทธศักราช
2540]
30. สภาที่ประชาชนทั่วไป 99 คน ให้คำแนะนำต่อรัฐบาลคือ – สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
31. บทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
32. สิทธิใหม่ตามรัฐธรรมนูญ – ประชาชน 50,000
คนเข้าชื่อถอดถอนข้าราชการระดับสูงหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวเลือกนี้หรือไม่
โปรดดูตัวเลือกประกอบ]
33. การปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี – ฝรั่งเศส
34. การทุจริตใดที่ประชาชนเรียกร้องให้ตรวจสอบแต่ได้ระงับการดำเนินงานไปแล้ว – ทุจริตคลองด่าน
35. กรุงเทพฯโพลช่วงเดือนตุลาคมเรื่องใด – การเมือง การเลือกตั้ง
36. กรุงเทพฯโพลสำรวจวัยรุ่นชอบพูดคุยเรื่องใด – กิน เที่ยว ช็อป