แนะนำหนังสือ

posted on 28 Apr 2008 14:57 by otokung

อีกไม่นาน....

 

 

พี่จะได้ลงรายชื่อหนังสือที่น้องๆที่จะสอบตรงรัฐศาสตร์

 

สมควรที่จะได้อ่าน

 

จริงๆไม่ต้องอ่านก็ได้แต่คุณอาจจะไม่ติด(ถ้าเก่งความรู้รอบตัวอย่างเดียว)

เพราะหนังสือที่พี่จะแนะนำให้อ่านนั้น

เป็นหนังสือที่จะทำให้สมองของน้องได้ประมวลความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์มากขึ้น

 

เอิ๊กๆๆ

 

 จริงๆ เอาไว้ไปเขียน เรียงความ นะ....

 

 

                                                                  อดใจรอ สักพักนะ

 

 

นสพ.รายวัน ที่แนะนำ
- ไทยโพสต์
- กรุงเทพธุรกิจ

นสพ.รายสัปดาห์ ที่แนะนำ
- เนชั่น
คอลัมน์ ของ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ กับ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
(เขียนสลับกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์)

- มติชน
คอลัมน์ : 1.ของ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2.ของ อ.ดร.วีระ สมบูรณ์ 3.ของไมเคิล ไรท์

- website ที่แนะนำ
www.managerradio.com ลงไปที่หมวดคุยกับสนธิ จะมีclip เสียงจากพวกสัมนาทางวิชาการ
หรือการปาฐกถาของนักวิชาการหลายๆท่าน เช่น ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวนิช เป็นต้น ผมอยากจะขอแนะนำให้ฟังสนธิ
ลิ้มทองกุล ด้วย คนๆนี้เป็นคนที่มีความรู้มาก จบมาด้านประวัติศาสตร์ ตรี โท จากอเมริกา
คนๆนี้เป็นคนเขียนหนังสือ ภายใต้นามปากกา พายัพ พนาสุวรรณ ลองไปฟังกันดูนะครับ

www.midnightuniv.org เว็บนี้ก็ควรอ่านนะครับ แต่บางครั้งแนวความคิดของบางท่านอ่านจะติดอยู่กับโลกของ
form หรืออยู่บนหอคอย แบบสุดขั้ว แต่ก็ควรอ่านครับ


เรื่องทฤษฎี ผมว่าแค่ความรู้เบื้องต้นของแต่ละสาขานิดหน่อยก็พอแล้ว

สาขาปกครองก็ เรื่อง รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย เต็มใบ-ครึ่งใบ วันเสียงปืนแตก
เรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆหลัง 2475

หนังสือ : การเมืองการปกครองของไทย, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย,
ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน หรือ การเมืองการปกครองไทยหลายมิติ ของ
รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

สาขาการระหว่างประเทศ ก็เรื่อง
พวกการเมืองโลก โลกยุคสงครามเย็น โลกยุคหลังสงครามเย็น แนวโน้มในอนาคต องค์การระหว่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ-การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (ชื่อ - ตัวย่อ - ประเทศสมาชิก - วัตถุประสงค์)
โลกาภิวัฒน์ (ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม)

หนังสือ : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ :
แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษา

สาขาบริหารรัฐกิจ
ทฤษฎีเบื้องต้น (เบื้องต้นจริงๆ) แล้วก็เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ แล้วก็พวก
หน่วยงานใดสังกัดกระทรวงใด อะไรทำนองนี้

หนังสือ : (ไม่รู้จะแนะนำอะไรจริงๆ) เอาเป็นว่าน่าจะอ่าน หลักรัฐศาสตร์ ของ รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
บทหลังๆที่เขียนเกี่ยวกับ รัฐประศาสนศาสตร์ เบื้องต้น

หนังสือพวก รัฐศาสตร์เบื้องต้น อะไรพวกนี้ ความจริงก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกครับ เพราะมันไม่ออก
แต่ความรู้พื้นฐานต้องมี ดังนั้น อ่านไว้หน่อยก้ดี แนะนำเล่มที่อ่านง่ายๆ คือ 1.หลักรัฐศาสตร์ ของ
รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 2.รัฐศาสตร์เบื้องต้น ของ อาจารย์ อานนท์ อาภาภิรม

ขอให้ทุกคนโชคดีครับ