คำชี้แจง

posted on 03 May 2008 18:26 by otokung
คำชี้แจง
 1. เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่จะสอบโควตารัฐศาสตร์สามารถมาอ่านได้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
 2. เว็บไซต์นี้มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดติวที่มีการทำเป็นธุรกิจแต่อย่างใดทั้งสิ้น และขอประณามการทำธุรกิจบนความรู้ของคน
 3. เราต้องการที่จะให้เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
 4. เว็บไซต์นี้มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับคณะ เพราะเราเป็นกลุ่มนักศึกษาอิสระที่ต้องการทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้แก่ผู้ที่สนใจ
 คำชี้แจงเกี่ยวกับตัวอย่างเรียงความตัวอย่างเรียงความที่เราได้จัดทำขึ้นนั้น มิได้ต้องการให้นำไปลอกแบบแต่อย่างใด เพราะนั้นเป็นการแสดงถึงการไร้ซึ่งปัญญาและเมื่อคุณเขียนไปทั้งๆ ที่ไม่ได้มีความเข้าใจนั้น ภาษาและถ้อยคำที่คุณเขียนออกมาจะแสดงออกมาให้เห็นชัด และนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ใดๆ เลย ในทางตรงกันข้าม เราต้องการที่จะให้อ่านตัวอย่างเหล่านี้ๆ เพื่อให้คุณเห็นวิธีคิด การจับประเด็น และการตีความโจทย์ ซึ่งนั้นจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางความคิด เพราะโดยส่วนตัวผมเห็นว่าการตอบข้อสอบเรียงความที่ดี คือ การนำเอาองค์ความรู้ที่เราสั่งสมมา มาเรียบเรียงและกลั่นกรอง สื่อประเด็นของเรา และหาเหตุผลหรือตรรกะสนับสนุนความคิด และท้ายที่สุดต้องสรุปประเด็นและแนวทางความเห็นของเรา พูดอย่างง่ายๆ ก็คือว่า เป็นการตกผลึกทางความคิดของแต่ละคนในอันที่จะมองและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ดังนั้นการจัดทำตัวอย่างเรียงความตรงนี้จึงเป็นการส่งเสริมมุมมองความคิดให้หลากหลายและมีโลกทรรศน์ที่กว้างและมองสิ่งต่างๆ อย่างเข้าใจ ทะลุถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้น จึงหวังว่าตัวอย่างเรียงความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ คนที่ใฝ่ดีและใฝ่หาความรู้ ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมสอบ
 1. พยายามติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2551
 2. หมั่นฝึกวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจ
 3. ควรจะทำความเข้าใจที่ไปที่มาของเรื่องนั้นๆ แล้วลองมองในมุมมองของตน
 4. ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ
 ลักษณะข้อสอบ (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 1. วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ ทั้งหมด 60 ข้อ 60 นาที คิดเป็นข้อละ 1 นาที มี 5 ตัวเลือก
ข่าวทั่วๆ ไปในรอบปี และข่าวสำคัญต่างๆ        80 % (ติดตามข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และบทความต่างๆ)ทฤษฎีเบื้องต้น                                         10 % (หนังสือสังคมศึกษา ส.401 ส.402)ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                     5 % (หนังสือธรรมศาสตร์ประกาศนาม และข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย)ศัพท์ทางรัฐศาสตร์ที่กำลังเป็นที่สนใจ              5 % (หนังสือพิมพ์และบทความต่างๆ)

     2.วิชาเรียงความ

จะเป็นประเด็นสำคัญๆ ที่อยู่ในความสนใจในช่วงนั้น แต่ละสาขาจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ต้องใช้ความคิดความเข้าใจตามแต่ละบุคคลในการตอบ บทความที่น่าสนใจ
 1. มติชนรายวัน ทุกวันศุกร์ บทความของ อ.เกษียร เตชะพีระ ในคอลัมน์กระแสทรรศน์
 2. มติชนสุดสัปดาห์ มุมมุสลิม บทความของ อ.จรัญ มะลูลีม
 3. มติชนสุดสัปดาห์ บทความของ อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
 4. หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารอื่นๆ ที่มีบทความของนักวิชาการที่มีชื่อเสียง รวมถึงอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

edit @ 3 May 2008 19:13:29 by OAT

edit @ 4 May 2008 09:57:19 by OAT

Comment

Comment:

Tweet

พี่ขา
แบบว่าหนูอยากเป็นสิงห์ดำ
ทำไงดีคะ

น้ำใจน้องพี่สีชมพู
ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา

#5 By nuk (203.131.212.72) on 2008-08-14 01:41

!@#$@#*@$&(%&%(*%_)*&*_)&~+_~(+#)$()~+_$$*(@$@#$@_#@*#@^$(*%^)@$&@)%%&@_


ก็ดี!!~จบ

#4 By เอลฟ์เอง (125.24.145.179) on 2008-07-22 21:23

#3 By เอลฟ์เอง (125.24.145.179) on 2008-07-22 21:22

หมั่นไส้เว้ยยยยยยย


555+
ตั้งใจทำมากๆแน่เลย
แบบว่าเต็มไปด้วยสาระ
น่ารักดีน่ะ
นี่ถ้าน้องๆได้เข้ามาดูต้องขอบคุณพี่โอ๊ดอย่างแรงเลย
น่ารักดีจ๊ะbig smile

#1 By LovedFAMily (125.24.40.174) on 2008-05-03 19:47