แนะนำ

posted on 10 Oct 2008 23:11 by otokung

วันนี้มีคำแนะนำดีๆมาฝากแก่ผู้สนใจทุกท่านคับ ^_^

วิธีเตรียมตัวสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 ดูข่าวเ ป็นประจำครับ

2 หาหนังสืออ่านอย่างเป็นประจำ(เกี่ยวกับรัฐศาสตร์)

3 รู้จักแ บ่งและจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือให้ดี

4 อ่านใ นเว็บนี้ 555+

ืำnew

posted on 16 Sep 2008 21:28 by otokung
เสียงประชาคม

edit @ 16 Sep 2008 21:28:39 by OAT

ติว

posted on 25 Aug 2008 00:17 by otokung

มีการจัดติวโดยทีมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎ์ธานี

 

จัดติวเพื่อเตรียมตัวสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552

 

ขอเชิญผู้เข้าร่วมสนใจ ฟังการบรรยายพิเศษในวันที่ 8-9 กันยายน ศกนี้

 

โดยผู้ร่วมเข้าฟังการบรรยายจะต้องชำระเงิน 120 บาท ก่อนเข้าฟังบรรยาย

มีอาหารและเครื่องดื่มบริการคับ

edit @ 1 Sep 2008 13:34:06 by OAT